Atık Su Arıtma

Ozon kullanımı ve çözümleri

Atık Su Arıtmada Ozon Kullanımı

Ozon, zararlı yan ürünler veya kalıntı oluşturmadan zararlı maddeleri, renkleri, kokuları ve mikroorganizmaları doğrudan yok etmeye yardımcı olur.

Etkli Dezenfeksiyon

Maliyet Avantajlı

Kalıntı Bırakmaz

Etkin Renk Giderimi

Bakteri Etkili

GP Ozon Sistemleri Avantajları

Virüs ve Bakteri Etkili

Atık su arıtımında ozon kullanımı Virüsleri ve bakterileri yok etmede klordan daha etkilidir.

Kesintisiz Dezenfeksiyon

Atık su akışındaki partiküllerle korunanlar dışında mikroorganizmaların yeniden büyümesi yoktur.

Kolay Kurulum

Atık su arıtımında ozon kullanımı Devam eden kimyasal maliyetleri ortadan kaldırarak para tasarrufu sağlar.

Geniş Etki

Tek bir organizma türü tercih etmeden tüm bakterileri yok eder. Ozon ayrıca atık su akışındaki bazı BOİ, COD ve diğer birçok kirletici maddeyi de ortadan kaldıracaktır.

Yüksek Oksijen

Atık su arıtımında ozon kullanımı Atık sudaki Çözünmüş Oksijen (DO) konsantrasyonunu yükseltir.

Kolay Depolama

Temiz, güvenli ve güvenilir, birçok kimyasal arıtma / depolama sisteminden daha az yer kaplar ve daha az ekipman.

Düşük İşletme Maliyeti

Atık su arıtımında ozon kullanımı ile ozon dezenfeksiyonundan sonra filtrasyona gerek kalmayacaktır.

Güçlü Oksidasyon

Ozon, Suda kokuya sebebiyet veren mikroorganizmalarda güçlü oksidasyon etkisi gösterir ve dezenfeksiyon ile birlikte koku giderimi sağlar.

Atık Su Arıtmada  Ozon Kullanımı

Ozon Kullanım Avantajları

Atık su Ozon kullanımı, zararlı yan ürünler veya kalıntı oluşturmadan zararlı maddeleri, renkleri, kokuları ve mikroorganizmaları doğrudan yok etmeye yardımcı olur. Ozon ayrıca atık sudan tensidlerin, fenollerin, siyanürlerin ve renk bozulmalarının giderilmesine yardımcı olacaktır. Çözünmüş Ozon Yüzdürme (DOF), Çözünmüş Hava Yüzdürme (DAF) ve Çözünmüş Gaz Yüzdürme (DGF) sistemlerini atık su arıtımı için daha verimli hale getiren yeni bir gelişmedir. GP Ozon Sistemleri ilaç, tekstil, otomotiv ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli sektörler için idealdir. Ozonun faydaları, GP Ozon Sistemleri ve yeni nesil ozon jeneratör teknolojisi ile birleştiğinde, karmaşık endüstriyel atıkların arıtılması da dahil olmak üzere atık su dezenfeksiyonu için güçlü bir seçenek sunar